วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1 แนะนำตนเอง

   
 ชื่อ  นางสาวรัตนาวดี  ตรีรัตนกิจ
 ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต 
 วิชาเอกสังคมศึกษา
 วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  
 สาขาหลักสูตรและการสอน   
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ตำแหน่งปัจจุบัน 
ครู อันดับ คศ. 2 
วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                           ปรัชญาในการทำงาน  
                                           งานคือน้ำดับไฟชีวิต

1 ความคิดเห็น:

  1. ฝากประชาสัมพันธ์เว๊บรวมพลคนสอบผู้บริหาร
    http://tymufc.fix.gs/index.php

    และ

    http://tymufc.blogspot.com/

    ตอบลบ

ผู้ติดตาม